Скаsъ объ Гавр?н?

СїІ? стїхотворенiІ? пїсан? Др?внеР?сскимъ ?зък?мъ

?ъалъ: А?ињiя Даvъдова

Скаsъ объ Гавр?н?

Въ Л?то 3331, Ревуна 6, 9.

Въдали ? Моря-Окiяна,
И ? Гал?б?въ далек?,
С?дого вид?лъ я Гавр?на
На старомъ храст? высок?.

П?в?далъ мн? Гавр?нъ съ тоск??,
Что тамъ, въдали, гд? Їрїй-садъ,
Гд? надъ Рїпейскою гор??
В?тра vсІ? д?шу б?редятъ…

Тамъ Омутъ Др?гоша, х?ро?,
Тамъ былъ когда-то вољныj Гр?дъ,
И было м?сто тамъ св?тое,
И счастлїvъ тамъ былъ старъ и мл?дъ…

Но т?љк? своры супостата
Изъ чёрныхъ вылеsли щелеj,
И н?ту бољшє Їрїй-сада,
И н?тъ жїvыхъ ужъ тамъ л?деj…

«…Такъ к?ли л?бишь З?млю св?т?,
Иди жє, Вит?sь. Часъ пришёлъ,
Чтобъ ч?репа тїхъ супостат?въ
П?шли на новыj часток?лъ!..»